17.8.11

Bangsa atau Negara

Hari ini hari kemerdekaan Indonesia. Ada satu khas dalam berita untuk
jiran serumpun Malaysia ini. Di Indonesia terdapat pelbagai kaum,tapi
apabila berbicara mereka lebih suka dikenal dan membahasakan diri
mereka sebagai bangsa Indonesia.
Di Malaysia hanya ada aku Melayu,aku Cina dan aku India. Amat kurang
yang membahasakan diri sebagai bangsa atau rakyat Malaysia.
Kenapa?

No comments: